DESPRE PROIECT

„Municipiul Târgoviște alege integritatea!”

Titlul proiectului: „Municipiul Târgoviște alege integritatea!”

Codul proiectului: cod SIPOCA 1138 / cod MySMIS2014+ 152159

Beneficiar: Municipiul Târgoviște

Durata de implementare a proiectului: 12 luni începând cu data de 18.11.2021

Obiectivul generalal proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiective specifice ale proiectului

O.S.1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
O.S.2. Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
O.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
  • Rezultat program R4: Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.
  • Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 30 persoane DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

Grup țintă

Grupul ţintă al proiectului este compus din personal de conducere şi de execuţie din aparatul propriu al instituţiei şi ai unităţilor subordonate, precum şi din aleşi locali.

Valoare totală proiect:

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.584,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.292,32 lei din care:

  • 352.396,40 lei cofinanțare din Fondul Social European;
  • 53.895,92 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.291,68 lei.